# რადიო პროგრამა
121.11.16 - 27.11.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
228.11.16 - 04.12.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
312.12.16 - 18.12.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
405.12.16 - 11.12.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
# TV პროგრამა
128.11.16 - 04.12.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
212.12.16 - 18.12.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე - копия.xlsx
321.11.16 - 27.11.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
405.12.16 - 11.12.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx