# რადიო პროგრამა
116.01.17 -22.01.17 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
202.01.17 -08.01.17 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
323.01.17 -29.01.17 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
409.01.17 -15.01.17 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
# TV პროგრამა
109.01.17 - 15.01.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
216.01.17 - 22.01.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
323.01.17 - 29.01.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
402.01.17 - 08.01.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx