# რადიო პროგრამა
127.03.17 -02.04.17 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
206.03.17 -12.03.17 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
320.03.17 -26.03.17 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
413.03.17 -19.03.17 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
# TV პროგრამა
106.03.17 - 12.03.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
220.03.17 - 26.03.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
313.03.17 - 19.03.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
427.03.17 - 02.04.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx