# რადიო პროგრამა
115.08.16 - 21.08.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
208.08.16 - 14.08.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
322.08.16 - 28.08.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
429.08.16 - 04.09.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
# TV პროგრამა
129.08.16 - 04.09.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
222.08.16 - 28.08.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
308.08.16 - 14.08.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
415.08.16 - 21.08.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx