# რადიო პროგრამა
127.11.17 -03.12.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
204.12.17 -10.12.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
311.12.17 -17.12.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
420.11.17 -26.11.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
# TV პროგრამა
127.11.17 - 03.12.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
204.12.17 - 10.12.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
320.11.17 - 26.11.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
411.12.17 - 17.12.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx