# რადიო პროგრამა
103.07.17 -09.07.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
210.07.17 -16.07.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
317.07.17 -23.07.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
424.07.17 -30.07.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
# TV პროგრამა
110.07.17 - 16.07.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
203.07.17 - 09.07.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
324.07.17 - 30.07.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
417.07.17 - 23.07.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx