# რადიო პროგრამა
102.10.17 -08.10.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
225.09.17 -01.10.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
309.10.17 -15.10.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
416.10.17 -22.10.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
# TV პროგრამა
102.10.17 - 08.10.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
225.09.17 - 01.10.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
309.10.17 - 15.10.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
416.10.17 - 22.10.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx