# რადიო პროგრამა
108.01.18 -14.01.18 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
201.01.18 -07.01.18 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
322.01.18 -28.01.18 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
415.01.18 -21.01.18 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
# TV პროგრამა
115.01.18 - 21.01.18 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
222.01.18 - 28.01.18 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
308.01.18 - 14.01.18 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
401.01.18 - 07.01.18 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx