# რადიო პროგრამა
124.04.17 -30.04.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
217.04.17 -23.04.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
310.04.17 -16.04.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
401.05.17 -07.05.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
# TV პროგრამა
124.04.17 - 30.04.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
217.04.17 - 23.04.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
310.04.17 - 16.04.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
401.05.17 - 07.05.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx