# რადიო პროგრამა
116.01.17 -22.01.17 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
230.01.17 -05.02.17 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
323.01.17 -29.01.17 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
406.02.17 -12.02.17 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
# TV პროგრამა
116.01.17 - 22.01.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
223.01.17 - 29.01.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
330.01.17 - 05.02.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
406.02.17 - 12.02.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx