# რადიო პროგრამა
130.10.17 -05.11.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
206.11.17 -12.11.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
323.10.17 -29.10.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
413.11.17 -19.11.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
# TV პროგრამა
130.10.17 - 05.11.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
223.10.17 - 29.10.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
306.11.17 - 12.11.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
413.11.17 - 19.11.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx