# რადიო პროგრამა
126.09.16 - 02.10.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
205.09.16 - 11.09.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
312.09.16 - 18.09.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
419.09.16 - 25.09.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
# TV პროგრამა
105.09.16 - 11.09.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
212.09.16 - 18.09.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
326.09.16 - 02.10.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
419.09.16 - 25.09.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx