# რადიო პროგრამა
104.09.17 -10.09.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
228.08.17 -03.09.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
314.08.17 -20.08.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
421.08.17 -27.08.17 რადიო Beat fm -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
# TV პროგრამა
121.08.17 - 27.08.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
204.09.17 - 10.09.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
314.08.17 - 20.08.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
428.08.17 - 03.09.17 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx