1. წინასაარჩევნო რადიოსამაუწყებლო ინფ..PDF

2. შესაბამისობის დეკლარაცია0001.pdf

3. აუდიტორული დასკვნა0001.pdf

4. შესაბამისობის დეკლარაცია.pdf

5. აუდიტორული დასკვნა_26 04 21.pdf